Pomôžte nám s dostavbou výťahu

Domov sv. Dominika (zamestnanci a obyvatelia – poberatelia sociálnych služieb) Vás prosíme o finančnú podporu pri výstavbe výťahu.

Výstavbu výťahu sme začali koncom augusta a teraz sa práce chýlia ku koncu. Výťah bude s tromi nástupnými stanicami a pomôže nám pri presune imobilných alebo semimobilných poberateľov sociálnych služieb  – našich obyvateľov medzi jednotlivými poschodiami a tiež nám pomôže pri ich vodení von na prechádzky a vyšetrenia.

Ak nás chcete podporiť, môžete  zaslať svoj finančný príspevok v akejkoľvek výške na číslo účtu Domova sv. Dominika v TB:  2924828093/1100
IBAN: SK93 1100 0000 0029 2482 8093.
Ako variabilný symbol použite číslo: 111

Úprimne ďakujeme za Vašu podporu a pomoc.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes