Pokoj vám!

Prajeme Vám požehnané Veľkonočné sviatky a chceme sa Vám prihovoriť slovami sestry Rajmundy, generálnej predstavenej Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy:

„Po uložení Ježišovho tela do hrobu, boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, keď k nim prišiel Ježiš. Nachádzali sa tiež v beznádejnej situácii. Boli bezradní, zmätení a sklamaní. Prvé slová, ktoré Ježiš po svojom vzkriesení povedal pred svojimi učeníkmi, boli: „Pokoj vám!“ Udeľuje im pokoj ako dar a ovocie svojho víťazstva nad smrťou a prináša do ich života novú nádej a istotu. Druhým darom, ktorý Ježiš prináša svojim učeníkom, je radosť. Evanjelista Ján hovorí, že učeníci sa zaradovali, keď videli Pána (20, 20).

Aj v tejto zložitej dobe si potrebujeme viac ako inokedy pripomínať pozdrav vzkrieseného Krista “Pokoj vám“. Cez dotyk Jeho pokoja môžeme prijať do svojho vnútra Jeho lásku a dovoliť Mu, aby nás uzdravil z našich pochybností a beznádeje. Potrebujeme nanovo uveriť, že On je s nami aj v čase skúšky a dáva nám silu vziať svoj kríž a v dôvere kráčať ďalej.“

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes