Podstatné prvky života

Keďže máme účasť na diele kázania, preberáme aj spôsob života, aký chcel sv. Dominik. Zdieľame spoločný život, žijeme podľa evanjeliových rád, spoločne slávime Eucharistiu a liturgiu hodín, venujeme sa štúdiu a zachovávame rehoľnú observanciu. Takýto spôsob života je oslavou Boha, napomáha osobnému rastu a slúži aj spáse ľudí, pretože vo svojej celistvosti pripravuje na kázanie.

Komunitný život
Modlitba
Štúdium
Zachovávanie evanjeliových rád
Rehoľná observancia

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes