Pastorácia povolaní

pastorácia povolaní

Pastorácia povolaní, ktorá je v súčasnosti veľkou výzvou pre Cirkev, znamená podporovať vedomie, že každý človek má svoje osobitné povolanie.

V pastorácii povolaní pomáhame mladým ľuďom v odkrývaní Božieho plánu s nimi, pričom slúžime osobe, aby rozpoznala a realizovala pravdu o sebe. Aby mladí ľudia dospeli k spoznaniu a rozlíšeniu svojho povolania, je potrebné ich doprevádzať a pomôcť im slobodne odpovedať na Božie volanie. Jadrom pastorácie povolaní je teda osobné doprevádzanie mladých ľudí v ich ľudskom rozvoji, v ich kresťanskom raste a v rozpoznávaní ich osobného povolania.

Pastorácia povolaní nemôže byť oddelená od pastorácie mládeže, pomocou ktorej umožňujeme mladým spoznať, že ich Kristus miluje konkrétnou láskou a v tejto láske je ukrytý plán ich povolania. Ide o to, aby si uvedomili požiadavky krstu na základe svojich skúseností z rodiny a kresťanských spoločenstiev, v ktorých sa mohlo zrodiť nasmerovanie pre určitú životnú cestu.

Kontakty:

Za kongregáciu, Sr. Karmela: povolaniaop(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com

Košice, sr. Alberta: povolaniaopke(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com

Šarišské Michaľany, sr. Simeona: povolaniaopsm(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com

Petrovany, sr. Blažeja: povolaniaoppe(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com

Mukačevo, sr. Karmela povolaniaopmu(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com

Bratislava, sr. Gabriela: povolaniaopba(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com

Dunajská Lužná, sr. Avila: povolaniaopdl(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com

Tvrdošín, sr. Gema: povolaniaoptv(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes