Odkaz tlmočený malou „Superstár“

 

Pred pár rokmi sme v košickej komunite spolu so študentami GTA, deťmi z materskej škôlky bl. Imeldy a zamestnancami týchto zariadení slávili sviatok Prenesenia ostatkov sv. Dominika. Spoločne sme pripravili akadémiu pod názvom Keď obrazy ožívajú, kde jednotliví študenti predstavovali svätcov dominikánskej rodiny z vitráži nášho kostola Krista Kráľa v Košiciach (sv. Tomáš Akvinský, Albert Veľký, Česlav, Hyacint, Imelda, Zdislava, Ružena Limská,  Margita Uhorská). Najväčší úspech mala bl. Imelda. V záplave „čiernych káp“ vážených a dôstojných dominikánov a dominikánok táto malá svätica poskakovala ako neposedná biela ovečka. (Pozri fotografie v archíve článkov 30.5.2016)

Tento obraz mám pred očami v týchto dňoch, keď slávime sviatok blahoslavenej Imeldy. Každý rok sa zamýšľam, aké je jej posolstvo pre Cirkev, dominikánsku rodinu i pre mňa.

Detstvo. Obdobie ľudského života. Tak krátke, nič netušiace, mimoriadne intenzívne v prežívaní dôvery, lásky, radosti, nehy, úprimnosti, zvedavosti a zraniteľnosti. Toto je fascinujúce na tejto eucharistickej svätici. Jej naplno prežívané detstvo vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. V tomto nefalšovanom a úprimnom vzťahu nás učí tomu, čo povedal Ježiš:

„ Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva!“ /Mt 18, 3/

Na detstvo si spomíname vtedy, keď si uvedomujeme, čo sme sa naučili. Vrátiť sa do školy života, učiť sa a žiť atribúty dieťaťa v dospelom veku je podľa Ježiša vážnou podmienkou pre kázanie o Božom kráľovstve a pre vstup do neho. Svedectvo bl. Imeldy je teda neustále veľmi aktuálne.

V nemocnici Gemeli v univerzitnom kostole Božského srdca v Ríme sú na strope svätyne štyri reliéfy známych veľkých eucharistických svätcov: sv. Tomáš Akvinský, sv. Katarína Sienská, sv. Henrich Suso a dieťa bl. Imelda. Kto vie či tí, ktorí tento kostol stavali, si toto dieťa vybrali aj pre tento odkaz. Zaujímavé je, že v zostave tak významných „svätých hviezd“ má aj táto malá nenápadná „svätá hviezdička“ svoje pevné miesto a výrazný hlas, ktorým tlmočí posolstvo evanjelia.

Sr. Daniela OP

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes