Od prázdneho hrobu až po kraj sveta

Krátko pred skončením veľkonočného obdobia deti v Petrovanoch „okúsili“, aké je to byť svedkom Ježišovho zmŕtvychvstania. Prostredníctvom modlitby Cesta Svetla sa naplno a s fantáziou vžili do postáv Ježišovho príbehu. V osobe anjelov, Márie Magdalény, apoštolov i rybárov prežívali stretnutia so zmŕtvychvstalým, ktorý sa im v jednotlivých zastaveniach prihováral nepoznaný. Ježišovu výzvu  „choďte do celého sveta a povedzte všetkým, že som vstal“, prijali s radosťou. S nebojácnosťou a hrdosťou, že svoju úlohu zvládli, rozutekali sa k rodičom i k neznámym so slovami: „Ježiš žije!“

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes