Objali sme budúcnosť

FDS_2015_40aj tak sa dá pomenovať stretnutie sestier dominikánok, obsah ktorého pripravila formačná komisia. V duchu napĺňania kongregačného plánu sa sestry počas uplynulých dvoch víkendov stretli na formačnom dni v konventoch v Košiciach a v Dunajskej Lužnej. Obidve stretnutia  sa niesli v duchu myšlienky „Zdieľajme s nadšením dar zasväteného života“.

Podľa slov prítomných sestier:  „Na tejto ceste si často uvedomujeme našu krehkosť a nedokonalosť, ale aj nekonečnú lásku a milosrdenstvo nášho Pána voči nám. Cez pohľad na minulosť od vzniku našej kongregácie až po dnešok sme vzdali Bohu chválu a vďaku za dar zasväteného života a za všetky jeho dobrodenia.

Hovorili sme aj o prekážkach, ktoré nám veľakrát bránia k tomu, aby náš život bol viac príťažlivý pre druhých a aby vyžaroval radosť a krásu z prežívania evanjelia a ohlasovania Krista. Uvedomili sme si, ako pripomína zasväteným pápež František, potrebu decentralizácie. Naša charizma bude len vtedy živá a plodná, keď Ježiš bude v našom strede, keď zostane našou prvou a jedinou láskou. Vtedy môžeme a musíme milovať v pravde každého človeka, lebo od neho sme sa naučili, čo je to láska a ako treba milovať.

Aj napriek ťažkostiam, ktorým čelíme v našom každodennom živote, nesmieme strácať nádej. Chceme preto s nádejou objať budúcnosť, tak ako nás k tomu vyzýva sv. otec František.“

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes