Nezvyčajné slávenie jubilea

V tretiu adventnú nedeľu ďakovali sestry dominikánky v Dunajskej Lužnej za dar života sr. M. Alexandry Stašovej OP, ktorá slávila svoje životné jubileum – 70. narodeniny. Kvôli mimoriadnej situácii súvisiacej s pandémiou prebehla oslava skromnejším spôsobom ako zvyčajne: sv. omša na poďakovanie za udelené milosti počas doterajšieho života sr. M. Alexandry sa v kaplnke z dôvodu sprísnených opatrení nemohla uskutočniť. To však nebránilo sestrám, aby Bohu prednášali svoje vďaky a prosby za jubilantku počas slávenia rannej liturgie.

Oslávenkyňa pred svojimi spolusestrami predniesla Bohu ako vyjadrenie vďačnosti aj túto modlitbu: „V pokore svojho srdca skláňam sa pred Majestátom Najsvätejšej Trojice. Pane, Ty si môj Boh, vďaky Ti vzdávam, môj Stvoriteľ, ktorý si ma poslal na túto zem cez mojich rodičov. Ďakujem Ti, že ma viedli – v dare viery – spoznávať Ťa. Uvedomujem si, že každým prežitým dňom sa k Tebe približujem. Otváraj mi oči, aby som Ťa dokázala spoznať v každej životnej situácii, milovaný Spasiteľ.“

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes