Nech je zvelebený Boh, lebo On dal život mojej duši!

Sestry dominikánky vzdávali vďaky za 50 rokov života dvoch svojich spolusestier. Sr. M. Sávia Kassaiová a sr. M. Jozefa Petríková oslávili toto jubileum 20. augusta v Konvente bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej. Za všetky obdržané dobrodenia a milosti zvelebovali Pána zvlášť počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval P. Pavol Kytka OP. Sr. M. Karola Dravecká, generálna predstavená, sa jubilantkám v mene kongregácie prihovorila týmito slovami: „Sme radi, že môžeme byť teraz s vami a oslavovať Pána. Neviem, za čo vy dnes oslavujete Pána, za čo cítite najväčšiu vďačnosť, ale ja osobne cítim veľkú vďačnosť za to, že vám dáva príležitosť každý deň spoznávať tú úžasnú pravdu, že ste stvorené na Jeho obraz, že vám dáva slobodu, aby ste tento obraz napĺňali, a že vás každý deň volá k tomu, aby ste milovali – svoje spolusestry, aj všetkých ľudí. Veľká vďaka za všetko, vďaka Bohu za váš život a prajeme vám, aby sa vám darilo stále viac podobať sa Mu.“

Sestrám jubilantkám srdečne blahoželáme a vyprosujeme im hojnosť Božieho požehnania a milostí na ďalšej ceste životom!

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes