Krížová cesta na detskom ihrisku

V utorok počas Veľkého týždňa boli deti z Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej aktívne zapojené do dramatizácie krížovej cesty, ktorú viedol brat Bruno Donoval OP. Deti sa dokázali vcítiť do jednotlivých rolí, čo bolo vidieť prostredníctvom výstupu, ale aj hovoreného slova. Krížovej cesty sa zúčastnili nielen rodičia detí, ale aj súrodenci, starí rodičia a príbuzní, ktorí boli pre deti veľkým povzbudením.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes