Krásne je žiť, keď môžeš milovať…

Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea – 60. narodenín – pozdravili sestry dominikánky v Bratislave a v Dunajskej Lužnej svoju generálnu predstavenú – sr. Rajmundu Páleníkovú OP.

V nedeľu na slávnosť Božieho milosrdenstva vyjadrila jubilantka spolu so sestrami vďačnosť za udelené milosti a dobrodenia počas uplynulých rokov. Spoločenstvo sestier jej zaprialo do ďalších rokov veľa zdravia, lásky, pokoja a hojné Božie požehnanie. Slávnostné chvíle spestril aj krátky kultúrny program, cez ktorý ponúkli sestry svoje talenty pre potešenie prítomných.

Oslávenkyňa sa prihovorila sestrám i dojemnými slovami básne svojej matky, ktoré napísala v čase ťažkej choroby, tri mesiace pred svojím odchodom do večnosti:

Krásne je žiť, keď môžeš milovať.
Krásne je žiť, keď môžeš srdce svoje niekomu darovať.
Krásne je žiť, keď máš pre koho pracovať.
Krásne je žiť, keď vieš, že niekto Ťa má rád.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes