Keď obrazy ožívajú…

„Spolu sme jedna veta“ – tak znie motto na plagátoch Jubilejného roka dominikánskej rodiny. Sme nielen jedna veta, ale zároveň sme všetci jedna veľká mozaika vytvorená z jednotlivých obrazov a príbehov.

Pri príležitosti slávenia 800-stého jubilea rehole a liturgickej  spomienky Prenesenia ostatkov sv. Dominika, vitráže obrazov svätcov a svätíc v  kostole Krista Kráľa v Košiciach „zázračne ožili“ a nám, ľuďom dnešnej doby, odovzdali nanovo svoje posolstvá. Svätci Ružena z Limy, Zdislava, Margita Uhorská, bl. Imelda, ale i Tomáš Akvinský, Albert Veľký, Hyacint a bl. Česlav  nám prostredníctvom študentov Gymnázia sv. Tomáša Akvinského a detí Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy vyrozprávali nielen svoj dobový príbeh. Každý z príbehov totiž niesol v sebe i motivačný prvok – skúsiť žiť ich túžby, obetavosť, lásku k pravde a k poznaniu i v  našich obyčajných životných príbehoch, a tak vyjadriť hlboký vzťah lásky k Bohu a k ľuďom. 

 

 

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes