Historický plameň sviečok nezhasína

a na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa v uplynulých dňoch, počnúc 14. marcom 2023 nanovo rozhorel. Svedčí o tom vernisáž dokumentárnej fotovýstavy o udalosti, ktorá sa do novodobých dejín našej krajiny zapísala ako Bratislavský Veľký piatok. Vernisáž sa uskutočnila pod záštitou europoslankyne Miriam Lexmann v spolupráci s Ústavom pamäti národa. Účastníkom vernisáže, medzi ktorými boli prítomní zástupcovia rehoľných spoločenstiev, manželských párov i študentov zo Slovenska, výstava pripomenula 35. výročie Sviečkovej manifestácie občanov za náboženské a ľudské práva v bývalom Československu. Bol to práve európsky parlament, ktorý v tom čase manifestujúcich vo svojej rezolúcii verejne podporil.

Našu kongregáciu v Štrasburgu zastupovali sr. Alberta a Romana. „Otvoreniu výstavy predchádzali dve milé stretnutia s našou hostiteľkou“, spomínajú sestry. „V predvečer návštevy parlamentu počas spoločnej večere bol vytvorený priestor pre zdieľanie našich osobných skúseností z priamej účasti na manifestácii. V nasledujúci deň sme mali možnosť priamo na pôde európskeho parlamentu oboznámiť sa s činnosťou tejto inštitúcie, s agendou p. Lexmann i s otázkami, ktoré vo svojej profesii považuje za najdôležitejšie.“ 

„V súčasných dňoch,  keď si pripomíname tento veľký krok našich dejín, rozpoznávame nadčasový apel tejto udalosti. Apel ostražitosti voči spoločenskej klíme, kedy je nanovo potrebné chrániť a pripomínať si hodnotu vnútornej slobody i schopnosť včas rozpoznať  náznaky  totality a rôznorodej manipulácie“, zdôraznila pri otvorení výstavy p. Lexmann.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes