Do Marianky aj z Dunajskej Lužnej

Sestry dominikánky z Dunajskej Lužnej spolu s deťmi a ich rodičmi putovali aj tento rok na tradičnú „Púť detí“ do Marianky. Témou púte, ktorá sa konala v štvrtú májovú nedeľu, bolo Panna Mária – služobnica Pána.

Malí pútnici dostali na začiatku púte preukaz – tzv. pútniček, do ktorého si za splnené úlohy mohli nalepiť získané nálepky. Deti sa s radosťou pustili do plnenia úloh, ktoré pozostávali z nasledovných aktivít: pomodliť sa jednu časť ruženca, pomôcť niekomu odniesť na chvíľu batoh a zostať 10 minút ticho. Pútnici putovali z Rače cez les peši približne 9 km. V Marianke im Pán daroval krásne slnečné počasie, a tak po viac ako troch hodinách šťastní a trochu aj unavení došli do svojho cieľa. Po príchode do Marianky navštívili pútnici najskôr baziliku, kde pozdravili Ježiša a spoločne sa pomodlili modlitbu k Panne Márii, ktorá bola súčasťou putovníčka. Ďalej nasledoval obed a katechézy, ktoré sa konali na viacerých miestach v mariánskom údolí. Púť detí vyvrcholila svätou omšou, ktorú celebroval o. arcibiskup Stanislav Zvolenský spolu mnohými kňazmi. Farnosť Dunajskú Lužnú zastupoval p. Bruno Donoval OP a okolo 45 pútnikov. Viacerí rodičia vyjadrili spokojnosť s púťou a skonštatovali, že sa im podarilo vytvoriť pekné spoločenstvo, ktoré kráča za jedným cieľom.

Na tohoročnej púti sa celkovo zúčastnilo okolo 980 pútnikov, z toho približne 660 detí.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes