Cirkevná základná škola v Dunajskej Lužnej?

Aktívni veriaci z farnosti Dunajská Lužná v spolupráci so správcom farnosti a s Kongregáciou sestier dominikánok bl. Imeldy plánujú postaviť a zriadiť v Dunajskej Lužnej Cirkevnú základnú školu Madony Žitného ostrova. V obci už je zriadená Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova. Na základe pozitívnych ohlasov sa zrodila myšlienka  umožniť deťom, aby sa formovali podľa evanjeliových hodnôt aj počas ďalších 9. rokov. Išlo by o jedinečný projekt vo farnosti, ktorý by ponúkol školu s kvalitným bezplatným vzdelaním, rodinným duchom a výchovou, založenou na kresťanských hodnotách. Prednosťou školy bude celistvá výchova, ktorá bude rozvíjať všetky rozmery osobnosti dieťaťa a bude dávať dôraz na komunitný rozmer výchovy. Obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto formulára, ktorý nám pomôže vyhodnotiť predbežný záujem o plánovanú školu. Termín vyplnenia je do 30. júna 2021.

Formulár na vyplnenie

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes