Chcem kráčať stále s Tebou…

Uplynulú nedeľu počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval P. Pavol Kytka OP v kaplnke bl. Imeldy v Dunajskej Lužnej, obnovila sr. M. Terézia Zambojová OP svoju túžbu plnšie sa zasvätiť Bohu a celým životom nasledovať Ježiša Krista v Kongregácii sestier dominikánok bl. Imeldy. Sestry spolu s ňou ďakovali Bohu za dar rehoľného povolania a vyprosovali jej milosti pre jej ďalšiu životnú cestu a poslanie, ktoré jej bude zverené v rehoľnej rodine.

A ako prežívala túto výnimočnú chvíľu sr. M. Terézia? „Keď som začula slová piesne „Pritiahni ma Pane“, stretli sa s tým, čo som prežívala hlboko v srdci. Z mojich očí vytryskli slzy radosti a túžby naplno sa odovzdať Bohu, milovať ho nadovšetko a veľkodušne sa dávať v službe druhým. Zrazu akoby sa tá pieseň stala modlitbou a moja duša sa zjednotila s ňou v týchto slovách: Pritiahni ma, Pane, drž ma pevne. Veď ma tam, kde objíma ma Tvoja láska. Chcem kráčať stále s Tebou. Chcem v Tebe radosť mať a šťastná byť. Chcem Ťa vždy milovať.“

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes