Currently Browsing: Zo sveta OP

Modlitba za Európu: Sv. Katarína Sienská

List Magistra rehole dominikánskej rodine Drahí bratia a sestry Dominikánskej rodiny v Európe,  Počas mojich posledných stretnutí s vami ste vyslovili obavy nad poslednými udalosťami v európskej spoločnosti. Na miestach, kam vás Pán posiela kázať, v príbehoch, ktoré vám zverili tí, ktorých stretáte, v správach v médiách, alebo sami ste svedkami situácií, ktoré sú opakom odkazu Evanjelia a spoločenskej doktríny Cirkvi. Toto všetko vás znepokojuje a vyvoláva vo vás otázky. Kolokvium o kázaní rehole uskutočnené v októbri 2018 v Kolíne malo názov Sväté kázanie: Naša výzva v krehkej Európe. Aj naši drahí bratia na Ukrajine v súčasnosti prežívajú veľmi ťažké obdobie vážnych konfliktov. Niet divu, že sa všetci obávame o pokoj a spravodlivosť na európskom kontinente. Pokračovanie listu nájdete tu...

Pierre Claverie – nový blahorečený dominikán

V deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8. decembra tohto roku, bol medzi novými alžírskymi mučeníkmi blahorečený aj biskup oránskej diecézy Mons. Pierre Claverie, člen Rehole dominikánov. Pri tejto príležitosti prinášame časť homílie Jeana Jacquesa Pérennèsa OP, ktorú predniesol v roku 2016 v Bologni na generálnej kapitule Rehole bratov kazateľov, v čase dvadsiateho výročia vraždy Pierra Claverieho OP. „…Pred dvadsiatimi rokmi, 1. augusta, bol zavraždený náš spolubrat fr. Pierre Claverie. Aj keď okolnosti jeho smrti neboli úplne objasnené, je isté, že bol usmrtený, aby bol umlčaný. Alžírsko sa vtedy nachádzalo v občianskej vojne. Krajina sa vzoprela islamským stranám, jej vojenský režim bol pripravený na útlak a občianska spoločnosť očakávala väčšiu slobodu. V tomto ťažkom kontexte sa Pierre aj napriek rizikám rozhodol hovoriť, aby podporil túžbu Alžírčanov po slobode, zasadiac sa za odmietnutie násilia z ktorejkoľvek strany by vzišlo, či násilia islamistov alebo násilia štátu, aby prispel k rozvoju pluralitnej a bratskej spoločnosti. Rozhodol sa byť solidárny s mnohými Alžírčanmi – obeťami násilia, ktoré nešetrilo nikoho. Je významné, že zomrel spolu s mladým moslimom Mohamedom Bouchikhim, ktorý ho v letnom období ako šofér sprevádzal na cestách berúc na seba riziko vyplývajúce zo sprevádzania kresťana. Táto spoločná smrť zostáva aj po dvadsiatich rokoch veľkým svedectvom. Sila slova Pierra vychádzala predovšetkým z toho, že on sám zakúsil nevyhnutnosť „otvoriť sa druhému“. Narodený v koloniálnom prostredí Alžírska si málo uvedomoval, že žije v bubline, v koloniálnej bubline. Hovorí: ,Prežil som svoje detstvo v ľudovej štvrti tohto stredozemného kozmopolitného mesta. Na rozdiel od iných Európanov, ktorí sa narodili na dedinách alebo v malých mestách, nemal som nikdy priateľov Arabov. Ani v škole, ani v mojej štvrti, ani na lýceu. Bolo ich tam málo. Neboli sme rasistami, boli sme len indiferentní, ignorovali sme väčšinu obyvateľstva tejto krajiny. Počul som veľa kázní, keďže som bol kresťan a skaut, ale neuvedomoval som si, že aj Arabi sú mojimi blížnymi. Nevyšiel som z tejto bubliny, ako to urobili iní, aby som mohol objaviť tento veľmi odlišný svet, ku ktorému som sa neprestajne približoval bez toho, aby som ho poznal. Bola potrebná vojna, aby táto bublina praskla´.   Toto objavenie druhého bolo pre Pierra bolestným poznaním. Neskôr poukázal na to, že práve toto bolo jeho skutočným narodením ako človeka. Celý zvyšok života sa potom namáhal, aby bol strojcom dialógu, dialógu v pravde, ktorý neredukuje, ale naopak, berie vážne nemennú odlišnosť druhého. Druhý aspekt jeho posolstva, ktorý si zaslúži pozornosť, sa dá vyjadriť slovami: „potrebujem pravdu tých druhých“.Po svojich dominikánskych štúdiách sa Pierre vrátil do Alžírska, do krajiny, v ktorej sa narodil. Veľmi skoro mu boli zverené zodpovednosti v alžírskej cirkvi, ktorá prežívala radikálny prechod zo situácie cirkvi v kolónii k cirkvi, ktorej misiou bolo predovšetkým...

Blíži sa blahorečenie 19 alžírskych mučeníkov

Biskup Pierre Claverie, sedem mníchov z Tibhirne a jedenásť rehoľníčok a rehoľníkov budú 8. decembra 2018 blahorečení v Orane. Zostali v blízkosti alžírskeho ľudu a v rokoch 1994 – 1996 za to zaplatili životom. Preto je významné, že aj slávnosť blahorečenia sa uskutoční v zemi Alžírčanov. Ale je aj iný dôvod: alžírski mučeníci budú blahorečení v meste, kde boli 1. augusta 1996 zavraždení biskup oránskej diecézy, dominikán Pierre Claverie, a jeho šofér, mladý moslim Mohamed Bouchikhi. Keď pred biskupskou rezidenciou vybuchla bomba, ich krv sa zmiešala. Toto je, podľa súčasného biskupa Jeana- Paula Vescu, jedinečné znamenie bratstva, ktoré sa vyzdvihne tým, že sa blahorečenie uskutoční práve v Orane. Pod vedením kardinála a prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, Angelu Becciu, bude Cirkev blahorečiť 19 alžírskych mučeníkov v nádeji, že ich krv volá hlasnejšie ako krv všetkých nevinných obetí násilia a terorizmu. Túžbou týchto zasvätených bolo slúžiť Bohu v „dome Islamu“. Svetu sa stalo najviac známym svedectvo siedmych trapistických mníchov aj vďaka filmu „O bohoch a ľuďoch“ od režiséra Xaviera Beauvoisa (2010). Hlboko ľudský príbeh týchto Božích mužov znázorňuje, že pre nich nebolo ľahké a samozrejmé zostať v službe svojich bratov z Islamu v čase jeho radikalizácie, terorizmu a násilia. „Aké jednoduché a predsa veľké bolo svedectvo siedmych trapistických bratov! Ich skrytá a pokorná prítomnosť hovorí silnejšie ako všetky naše reči. Ich život aj ich smrť kričia evanjelium,“ povedal biskup Claverie na pohrebných obradoch týchto mučeníkov. Popri hlase ich života a smrti by mal tiež mocne zaznieť hlas Mons. Calverieho. Aj keď okolnosti jeho smrti neboli úplne objasnené, isté je, že ho zavraždili, aby ho umlčali. Jeho hlas však nachádza stále silnejšiu odozvu v reholi dominikánov, v Cirkvi a v spoločnosti. Stal sa silným hlasom vďaka tomu, že naplno prežíval dvojaké povolanie: byť Alžírčanom a byť dominikánom! Nie je náhoda, že mesiac pred smrťou, v čase, keď sa už dalo predpokladať, že ho zabijú, sa stiahol do Prouille, miesta narodenia dominikánov, a práve na tomto mieste vypovedal svoj duchovný testament a dal hlboký zmysel svojej solidárnosti s Alžírčanmi v jednej z homílií: „Od začiatku alžírskej drámy sa ma často pýtajú: – Čo tam robíte? Prečo zostávate? Straste prach z vašich nôh a vráťte sa domov! Domov… Kde sme doma? Sme tam kvôli ukrižovanému Mesiášovi. Kvôli ničomu inému a nikomu inému! Nemáme žiadny záujem zachrániť sa, žiadny vplyv udržať sa. Nie sme ani tlačení nejakou, čo ja viem, masochistickou alebo samovražednou úchylkou. Nemáme žiadnu moc, ale sme tu, v tichosti, ako pri lôžku priateľa, chorého brata a držíme mu ruku a utierame čelo. Kvôli Ježišovi, pretože to on trpí v tom násilí, ktoré nešetrí nikoho, ukrižovaný znovu a znovu v koži tisícov nevinných. Ako Mária, jeho matka, a sv. Ján, stojíme pod krížom, na...

Dominikánky spája spoločná história

V dňoch 12. – 14. októbra 2018 oslávila Kongregácia sestier dominikánok sv. Margity Uhorskej v Maďarsku 150. výročie od svojho založenia. Na Eucharistickej ďakovnej slávnosti, ktorá sa uskutočnila 13. októbra v Kostole sv. Martina v Szombathely a ktorej predsedal miestny otec biskup Dr. János Székely, sa zúčastnili v zastúpení aj sestry dominikánky z Kongregácie bl. Imeldy. Vo vyššie menovanom chráme dňa 15. októbra 1868 prijalo desať mladých žien dominikánsky habit z rúk fr. Tomáša Anselmiho OP, čím sa stali zakladajúcimi sestrami dominikánskej Kongregácie sv. Margity Uhorskej. Slovenskú a pred ňou vzniknutú českú Kongregáciu sestier dominikánok sv. Zdislavy spája s maďarskou kongregáciou časť spoločnej histórie. Pozvanie na slávenie tohto významného jubilea prijali okrem domácich hostí aj sestry dominikánky pochádzajúce z mnohých krajín nielen z Európy, ale aj z Afriky a Severnej Ameriky. Po slávení sv. omše a následnej recepcii sa prítomní hostia zúčastnili na konferencii o histórii maďarskej kongregácie „Od založenia až po obnovu“. Sestry spoločne ďakovali Bohu za odvahu a zanietenie sestier žiť a šíriť charizmu sv. Dominika počas temných dní minulosti až po prítomnosť. Maďarské sestry dominikánky sa v súčasnosti venujú hlavne výchove a vzdelávaniu detí a mládeže. Nech Pán požehnáva toto spoločenstvo sestier žijúcich a pôsobiacich medzi maďarským národom. Nech sestry prinášajú svetlo Pravdy a preukazujú službu lásky všetkým, ku ktorým sú...

Na začiatku stála žena

Fr. Philippe Lefebvre OP zo Švajčiarska a sestra Nazik Matty OP z Iraku boli vzácnymi hosťami na siedmom medzinárodnom stretnutí o dominikánskej spiritualite, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 12-16. júla 2018. Vo svojich prednáškach priblížili poslucháčkam jedinečné postavenie žien v Biblii. Miestom stretnutia bolo maďarské mestečko Kőseg, ktoré je kolískou troch kongregácii sestier dominikánok: maďarskej, českej a slovenskej. Tieto kongregácie sa stretávajú už od roku 2001 a postupne sa k nim pridali rehoľné sestry z Francúzka, Anglicka, Chorvátska, Nórska, Iraku, Filipín, Nemecka, Rakúska a iných častí sveta. Spolu 84 zasvätených žien počas prednášok a skupinových diskusií objavovali, že spôsob ako sa vo Svätom písme prezentujú muži a ženy patrí k podstate Biblie. Nie je náhoda, že ženy stoja na začiatku veľkých biblických príbehov: stvorenia, exodu, zaujatia zasľúbenej zeme a dejín Mesiáša. Čo toto stretnutie znamenalo pre slovenskú sestru Andreu? „Veľmi som sa na stretnutie v Kősegu tešila, pretože tu je miesto, kde má pôvod aj naša kongregácia. Bol to pre mňa zázrak, že som spoznala miesto, o ktorom som od svojho vstupu k sestrám len počúvala. Prednášky o ženách vo sv. Písme ma veľmi oslovili. Otec Philippe a sestra Nazik boli pre mňa druhým zázrakom. Bohu vďaka.“ Dominikánky z rôznych kútov sveta načúvali nielen minulosti, ale podľa vzoru Panny Márie boli povzbudené spájať minulosť s prítomnosťou. Tak ako ona vo svojom Magnifikat spojila hlasy zavrhnutých, neplodných a nemilovaných žien, aj oni načúvali hlasu svojej spolusestry Nazik z Iraku, ktorá sa spolu so svojou komunitou vrátila do zničeného konventu v Karakosh, svedectvu obetí obchodovania s ľuďmi prostredníctvom sestry Marjolein Brunein OP z Holandska a slovo dostala aj sr. Cecilia Espenilla OP z Filipín a jej výzva o pokoj a spravodlivosť vo svete. Laická dominikánka, Eva Zudorová, píše: „Seminár bol skutočne o Dominikánskej spiritualite, ktorú som pozorovala v rozhovoroch, úsmevoch, speve, modlitbe, smiechu, v diskusiách, otázkach, odpovediach, spoločnom stolovaní… Po piatich dňoch som si uvedomila, že hoci nepatrím do žiadnej kongregácie, cítim sa medzi týmito osemdesiatimi sestrami a jedným bratom Philippeom ako doma, ako v rodine. V úžasnej 800-ročnej mnohojazyčnej, multikultúrnej rodine. Ráno po 20.minutovej prechádzke starobylým vyvoňaným mestečkom, sa deň začal rannými chválami pri ktorej sme mohli zažiť univerzálnosť našej cirkvi. Modlili sme sa v jedenástich jazykoch a vycvičené hlasy sestier vytvárali krásnu harmóniu, aj uši si prišli na svoje! Nasledovali prednášky fr. Phillippea a sr. Nazik. Striedavo nám odkrývali príbehy biblických žien. Zaujímavé bolo, že sa zamerali na neznámejšie, niekedy aj bezmenné ženy, ktoré však zohrali dôležitú úlohu v živote Božieho ľudu. Dozvedeli sme sa napr. že bol to Boh kto priviedol Evu a predstavil ju Adamovi. Boh ju už pozná, je jej partnerom, ona už niečo žije s Bohom. Tiež,...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes