Currently Browsing: Slovensko

Informácia o projekte

Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy realizuje projekt IROP-Z-302021L020-221-10 – Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej materskej školy blahoslavenej Imeldy v Košiciach. Komplexná obnova budovy a k nej prislúchajúceho areálu s obstaraním materiálno-technického vybavenia. Hlavnými aktivitami projektu sú rekonštrukčné práce a stavebno-technické úpravy budovy CMŠ a jej areálu a skvalitnenie jej materiálno-technického vybavenia. Stavebné práce v budove obsahujú: prebudovanie priestorov na oboch podlažiach, úpravu interiéru budovy CMŠ, modernizáciu sociálnych zariadení, dostavanie rampy pre imobilných žiakov k existujúcemu schodisku, vytvorenie nového vstupu na detský dvor, vytvorenie zádveria, repasáciu okien a inštaláciu nových dverí. Stavebné práce v areáli obsahujú nákup a inštaláciu nových prvkov detského ihriska. CMŠ bude vybavená novým interiérovým vybavením. Rozpočet projektu je 279 500 euro, hradený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu, výška spolufinancovania je 13 975 euro. Rekonštrukcia začala 5. marca 2019 a bude ukončená najneskôr do 6...

Dotyk krásy 2019: prihlasovanie ukončené!

  Z dôvodu plného stavu účastníkov sme prihlasovanie ukončili skôr ako bolo plánované. Dotyk krásy 2019 anotácia Program podujatia Dielňa slova: Veronika Dianišková, Silvia Kaščáková a Janka Juhásová Na cestu TRHLINOU (hudba): Peter Molitoris, Silvia Sokolová a Tomáš Beneš Predstúpenie pred TRHLINU (divadlo): Marek Mokoš Kamera obskura: Tomáš Krivý Light Art (maľba): Pavlína Kašparová (sr. Marie OP) „Wabi-Sabi“ alebo dielňa pútnika (hlina): Andrea Čepiššáková Do driev s trhlinou: Juraj Mertuš Zaži priestor v TRHLINE (architektúra): Zuzana Medvecká a Adriana Krafčíková Textilná dielňa: Zuzana Pekárová Bubnovanie ďatľa: Martina Krušinská O trhline z rôznych perspektív – panelová...

Poďte s nami putovať

Pozývame mladých telom i duchom na letné putovanie s bratmi dominikánmi, sestrami a dominikánskou mládežou ADOM. Uskutoční sa 22. – 28. júla 2019 na trase Kežmarok – Lendak – Ždiar – Spišská Stará Ves – Červený Kláštor. Prihlasovanie potrvá do 20. mája a účastnícky poplatok je 80,- €. Prihlasovací...

Otvor oči svojho intelektu, pozri sa na mňa …

Pustý dvor v Ábelovej sa 22.- 24. februára naplnil nečakane hojným počtom vysokoškolákov z rôznych kútov Slovenska. Tentokrát sme sa stretli s fr. Lukášom, sr. Blažejou a fr. Mannesom, aby sme sa viac dozvedeli o diele a spiritualite sv. Kataríny Sienskej.  Hneď v piatok večer nás fr. Mannes, odborník na dielo Kataríny Sienskej a promótor pre dominikánskych laikov na Slovensku, stručne uviedol do problematiky mystiky. Prečo je potrebné študovať takéto diela a aké rozdiely nachádzame u mystikov z rôznych spiritualít? Aj na tieto otázky sme dostali odpovede hneď v prvý večer. Ďalej sme sa viac oboznámili so samotnou Katarínou, dominikánskou terciárkou a stredovekou mystičkou z talianskeho Toskánska.  Sobotné ráno sme začali tradične rannými chválami, po ktorých nasledovala pol hodina meditácie nad jedným z listov sv. Kataríny, v ktorom sme mali možnosť okúsiť štýl jej písania, ako aj niektoré z hlavných myšlienok, ktoré kládla na srdce pani Montagne. Následne nám fr. Mannes v sérii prednášok vysvetlil symboliku kruhu, záhrady a mosta, obrazov Toskánska, ku ktorým Katarína prirovnávala duchovný život.  Dominikánska mystička poukazuje na vzťah človeka a Boha ako dvoch brehov rieky, ktoré spája osoba Krista, ktorý sa sám stáva mostom. Cesta na most je zároveň cesta očistenia duše a zjednotenia jej mohutností (pamäti, rozumu a vôle). Na prvom stupni duša v poznaní seba a Boha objavuje svoju krehkosť ako aj krehkosť ostatného stvorenstva – je očisťovaná ohňom. Na druhom necháva svoju vôľu odumrieť v tej Božej, na treťom je už s Bohom zjednotená v láske, zakúša tvrdý pokrm – je už dospelá vo viere. Posledný stupeň je prirovnaný k dokonale pokojnému moru, kedy sa duša raduje z milostí, žije odvážne v pravde a láske.  Poobede nasledoval voľnejší program, aby sme stihli spracovať to množstvo podnetných myšlienok, ktoré sme doobeda načerpali. Neskôr sme dostali so sr. Blažejou možnosť vyjadriť svoje vnímanie diela Kataríny Sienskej umením v prírode v podobe land-artu. Veď aj sama Katarína sa nevyjadrovala filozoficky, ale v obrazoch. Záver dňa patril filmu a voľnej diskusii.  V nedeľu sme dostali možnosť ovocie naštudovaného, premysleného a premodleného zdieľať medzi sebou vo forme kázania. Bolo nádherné sledovať, ako sa každého z nás dotkla iná z Kataríniných myšlienok, a ako ju každý jedinečne uchopil a odprezentoval. Najväčší záujem si v rôznych kontextoch získala práve táto: „Otvor oko svojho intelektu, pozri sa na Mňa a uvidíš krásu môjho rozumného stvorenia“, ktorú Katarína prepojila aj s ôsmym žalmom, „stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov (Elohim), slávou a cťou si ho ovenčil“(6). Čas s touto mystickou teológiou sme na záver spoločne zhodnotili ako...

Rekonštrukcia Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach.

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 14.5.2018 získala nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych fondov vo výške 265 287, 88 EUR na rekonštrukciu svojej materskej školy v Košiciach na ulici Moyzesova 10. V schválenom projekte ide o Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej materskej školy blahoslavenej Imeldy v Košiciach a komplexnú obnovu budovy a k nej prislúchajúceho areálu s obstaraním materiálno-technického vybavenia. Celkový rozpočet projektu je 279 250,40 eur. Kongregácia uzavrela zmluvu o dielo so spoločnosťou UNISTAV, s.r.o Prešov, ktorá začne s realizáciou komplexnej obnovy budovy dňa 1. marca 2019. Zmluvu o dielo č. 231207/2018 nájdete tu. Kongregácia tiež uzavrela mandátnu zmluvu na stavebný dozor so spoločnosťou ARTAX s.r.o. – „zmluva“ a objednala dodávku interaktívnej tabule, dataprojektoru a držiaka s príslušenstvom – „objednávka“....

« Predchádzajúce články Nasledujúce články »

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes