Currently Browsing: Naše misie

„Radujte sa všetci v Pánovi“ (Flp 3,1)

Čo je to radosť? Radosť máme, ak po dlhšej dobe stretneme priateľa, tešíme sa, ak nájdeme vec, ktorú sme stratili, radosť prežívame, ak sa nám podarí urobiť niečo dobré, no najväčšou radosťou je stretnutie s Pánom v Eucharistii a vo Svätom písme. Sestry na Ukrajine prežívali radosť v čase fašiangov, keď spolu s deťmi a ich rodinami zorganizovali karneval pre deti v materskej škole a tiež vo farnosti vo Fridišove. V materskej škole sa deti tešili zo súťaží a zo „sladkého stola“. Na farskom karnevale radostnú atmosféru doplnila tombola, tanec i agapé. Všetci plní radosti ďakovali Bohu za spoločne strávený čas, vzájomnú komunikáciu a príjemnú atmosféru, ktorá im pomohla vstúpiť do ticha pôstneho obdobia, aby mohli prežívať radosť v Pánovej blízkosti… Sr. Mária...

Začali advent pod ochranou Panny Márie

Na konci novembra  zorganizovala sr. Lýdia, ktorá pôsobí na Ukrajine, púť do Užhorodu. Pozvala deti a ich rodičov, aby týmto spôsobom začali Advent a naladili sa na očakávanie príchodu nášho Pána na túto zem. Skupina veriacich spolu so svojim kňazom otcom Eugenom navštívila malý gréckokatolícky kostolík – Horiansku rotundu. Rotunda je zasvätená Panne Márii a pochádza z 13 storočia. Jej podrobnejšiu históriu priblížil účastníkom otec Bohdan. Tak pre deti, ako aj pre rodičov bolo na začiatok nového cirkevného roku dobrým dopingom Božie Slovo, ktoré počuli počas slávenia sv. omše z úst otca Eugena. Krátka katechéza, ktorú mala sr. Lýdia, iba utvrdila v srdciach dôležitosť dobrej prípravy na sviatky Božieho narodenia. Ovocím púte bol veľký záujem účastníkov o sviatosť...

Katechéza na cintoríne

Katechéza nemusí prebiehať len v triede, jej miestom môže byť aj cintorín. V sobotu 14. novembra sa 21 detí z Mukačevskej farnosti spolu so sr. Lýdiou a niektorými rodičmi vybrali na cintorín neďaleko Mukačeva, aby sa dozvedeli niečo viac o duchovnej pomoci, ktorú môžu poskytnúť tým, ktorí nás predišli do večnosti. Krátku katechézu zakončili modlitbou sv. ruženca za zosnulých – najsilnejšou zbraňou proti zlému. Reagovali tak na výzvu Svätého Otca Františka, ktorý v tomto roku predĺžil možnosť získania odpustkov pre zomrelých veriacich na celý november. Po návrate do Mukačeva ich v komunite sestier čakalo malé pohostenie. Posilnení na duchu i na tele sa vrátili do svojich domovov s poslaním – šíriť radostnú správu a nezabúdať na tento silný prejav lásky voči tým, ktorí nás predišli do večnosti....

Oslavujme Pána, lebo je dobrý

Dňa 5. mája mali v  komunite sestier dominikánok v Mukačeve sviatok. Sestra Jordána oslávila svoje 50. narodeniny. Sestry spoločne ďakovali za dar jej života a vyprosovali jej Božie požehnanie do ďalších rokov pri sv.omši, ktorú slúžil o. Sergej Gerzanič z Fridišova. Po sv. omši bolo pohostenie na ktoré zavítal aj nový o. biskup Mikuláš Lučok a mukačevský kaplán o. Eugen Fizer. Pre šíriacu sa pandémiu bolo nemožné pozvať ďalších...

Zástup svätých kráčal ulicami

Počas poslednej februárovej nedele sa v Lýceu sv. Štefana v Mukačeve uskutočnil detský karneval. Keďže rok 2020 vyhlásili biskupi Ukrajiny za Rok povolaní do kňazského a rehoľného stavu, témou karnevalu boli povolania. O svojich zážitkoch z tohoto podujatia píše sr. Lýdia: „Už veľmi dávno Mukačevo nevidelo toľko rehoľných sestier, rehoľníkov a kňazov, ktorí kráčali ulicami a smerovali do Lycea. Je pravdou, že tieto osôbky boli veľmi malého rastu, ale bolo to o to milšie. Bolo to veľmi zaujímavé najmä vtedy, keď každý z prítomných rozprával o svätom, ktorého si vybral a ktorého znázorňoval. Najľahšie bolo byť dominikánom či dominikánkou, lebo sme im dali k dispozícii biele šaty, ktoré používame na 1. sväté prijímanie. A tak sme sa na karnevale mohli stretnúť so svätým Dominikom, Tomášom Akvinským,  Vincentom Ferrerským, Katarínou Sienskou, Imeldou, Zdislavou, Cecíliou a Ruženou Limskou. Bola tam však zastúpená aj rehoľa Matky Terezy, sestry karmelitánky či sestry sv. Jozefa od sv. Marka. Nechýbal ani Don Bosko, Ján Mária Vianney a ďalší. Po predstavení pokračovali naši svätí v zábave: súťažili a tancovali. A nielen srdcia boli veselé a naplnené Božím pokojom, ale spokojné boli aj žalúdky, ktoré sa neustále plnili dobrotami od mamiek našich detí. Našu akciu podporil aj miestny kaplán otec Eugen a program nám pripravila mukačevská...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes