Currently Browsing: ADOM

Stačí nám týždeň na to, aby sme pochopili svoje vášne?

Vnútorný pokoj, radosť a úvahy o sv. Tomášovi Akvinskom. To všetko si odnášam z Letnej dominikánskej školy, ktorá prebehla posledný augustový týždeň, od 24. do 30.08. Milosť a vášne. Tak znie hlavná téma tohtoročnej Letnej školy, ktorá v sebe ukrýva viac než sa na prvý pohľad môže zdať. Ja som si ešte pred príchodom na Pustý Dvor myslela, že slovo „vášeň“ znamená náhle vzplanutie nejakej emócie. Teraz viem, že som sa mýlila. Vášne sú oveľa zaujímavejšie a niekedy vedia ľudí riadne ovplyvniť. Celým týždňom nás sprevádzali bratia Samuel, Joachim, Vavrinec a Alan. Každý z nich mal pre nás pripravenú prednášku/prednášky, ktoré v nás často vyvolali záujem vedieť viac, a preto sme ešte niekoľko desiatok minút po ich skončení diskutovali. Pomedzi hlavný program sa našiel čas aj na prechádzky, osobnú modlitbu v kaplnke či na rozhovory pri šálke kávy. Keď sme v pondelok podvečer prišli, čakal nás vysmiaty br. Samuel rovnako ako opekačka a pár úvodných slov. Nedá mi nespomenúť túto prvú noc, kedy hviezdy svietili tak jasne, až sme mali pocit, že sa ich môžeme dotknúť. V utorok a v stredu nám bratia vysvetľovali ako vníma sv. Tomáš Akvinský vášne a ako ich rozdeľuje. Brat Vavrinec nám ukazoval na príkladoch z Biblie, ako na ľudí pôsobili vášne a aké fyzické zmeny ich pri tom sprevádzali. Poznáte animovaný film V hlave? Ak nie, určite si ho pozrite. Ukazuje, ako nás vedia vášne niekedy riadiť. Tak by to ale byť nemalo. Teraz už každý z nás vie, že nad našimi vášňami by mal stáť rozum, pretože on nám pomáha porozumieť tomu, kam naše vášne smerujú. Pomáha nám rozsúdiť či idú dobrým, alebo zlým smerom. Výlet do Prahy. A nie, nešli sme do hlavného mesta, ba naopak, naše kroky videli do malej dedinky na prechádzku. Mne osobne sa zdalo, že miestami to bola skôr túra ako prechádzka. Aj keď sme si počas nej mali vyvetrať hlavu, mám pocit, že všetci sme toľko diskutovali, že sme hlave nedali ani vydýchnuť. Ku koncu týždňa za nami prišli aj sestry dominikánky, Karola a Blažeja. Tie mali pre nás prednášku, ktorá pozostávala z kreatívnej tvorby vďaka land art-u, a následne z rozprávania sestry Karolky o motivácii. Celý týždeň sme zavŕšili kázaním ADOM-ákov a veľkým upratovaním. Bola škoda, že sme si už nestihli v nedeľu zahrať Mestečko Palermo. Táto hra nebola len našou obľúbenou hrou, ale chytila aj bratov. …Keď sme nasadli do auta a opúšťali Pustý Dvor, premýšľala som nad tým, kedy sa tam znovu vrátim. Chcem totiž vidieť viac východov slnka, viac nočnej oblohy a chcem ešte viac a viac diskutovať o Bohu… Filom Ághová « ‹ 1 z 2 ›...

Som hosťom či hostiteľom?

Júnové vysokoškolské stretnutia ADOM-u na Pustom Dvore už pravidelne patria biblickej tematike. Inak tomu nebolo ani tento rok. Po neobyčajnom semestri a školskom roku sme sa opäť my, ADOM-áci, zišli a spolu s nami brat Lukáš, sestry Karola a Justína. Po dvoch rokoch nás opäť poctila svojou návštevou biblistka sr. Fides Strenková CJ. V príbehoch od Abraháma až po Pierra Claverieho, tiahnucich sa mnohými rokmi, sme spoločne hľadali a nachádzali POHOSTINNOSŤ, ktorá bola témou stretnutia. Ticho, príroda, priatelia a sväte písmo. To boli základné atribúty pre hlbšie spojenie sa s príbehom o Abrahámovi z knihy Genezis. Jeho vrstvy a významy nám v jednotlivých blokoch približovala sr. Fides. Je to tak známy príbeh a predsa sme sa presvedčili, že stále máme ešte čo študovať. Do kontrastu s týmto príbehom sme si v nedeľu večer pozreli film O Bohoch a ľuďoch. Je vyobrazením príbehu z kláštora trapistov v Alžírsku a ich neľahkého života v islamskej krajine po tom, ako Alžírsko získalo svoju nezávislosť. Emócie sme v nás nechali doznieť a nasledujúce ráno sme mali k filmu diskusiu. Sr. Karola sa nás spýtala : „Boli teda bratia trapisti hostia alebo hostitelia?“. V hlave nám išlo mnoho príkladov pre jedno aj pre druhé, ale na jednoznačnú odpoveď sme neprišli. Ako tretí príklad nám brat Lukáš predstavil život blahoslaveného dominikána Pierra Claverieho. Jeho neobyčajný príbeh Francúza vyrastajúceho už v spomínanom Alžírsku nám ukazuje, v akých bublinách často žijeme. Strach z neznámeho nás vie niekedy doslova uzamknúť. No ako vraví Pierre, dialógom s ostatnými ľuďmi spoznávame seba samých. Konfrontácia s inými názormi nás usvedčí v našich názoroch, ale na druhej strane aj istota našej pravdy dokáže byť vyvrátená v priebehu pár sekúnd. Položila som si teda otázku: „Si hosťom alebo hostiteľom?“ A tá vo mne rezonovala naozaj silno. Po dlhšom rannom uvažovaní na čerstvom vzduchu som si otázku čiastočne zodpovedala. Rodíme sa predsa ako dar od Boha a prichádzame ako hostia na túto zem. No vnímam, že svojimi skutkami, správaním, úctou a rešpektom k druhým sa pomalými krokmi môžeme stávať aj malými hostiteľmi. Tak nám Pán Boh pomáhaj! Katarína...

Letná dominikánska škola

Srdečne pozývame stredoškolákov na Letnú dominikánsku školu 24. – 30. augusta 2020 do nášho Kontemplatívneho centra Pustý dvor – Ábelová. Čaká na nás veľmi zaujímavá téma Milosť a vášne. Prihlasovať sa môžete najneskôr do 30. júna 2020 (alebo do obsadenia kapacity), na opmladez.sk(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com alebo na facebookovej stránke ADOM-u. Tešíme sa na Vás! Predstavenie lektorov a témy nájdete tu.    ...

Dominikánsky tábor „Na palubu s Božím slovom“: prihlasovanie

Dominikánska mládež ADOM pripravuje druhý ročník letného tábora pre deti. Podrobnejšie údaje nájdete v priloženom súbore. Prihlasovať sa môžete tu....

ADOM prehodnocoval i plánoval

Počas víkendu od 14. do 16. februára 2020 sa v kláštore bratov dominikánov vo Zvolene uskutočnilo organizačné stretnutie ADOM-u. Skupina bratov dominikánov, sestier dominikánok a mladých ADOM-ákov spoločne reflektovala uplynulých päť rokov pôsobnosti dominikánskej mládeže. Spoločne uvažovali o tom, kam a akou cestou by sa mala poberať, čo súčasný mladý človek potrebuje a hľadá. Pri organizovaní sa bližšie zamerali najmä väčšie na akcie, ktoré sú plánované v lete tohto roka a to Putovanie so sv. Pavlom, detský tábor a týždenné stretnutie pre stredoškolákov. Veríme, že práca s mladým človekom má nesmierny zmysel pre neho samého no i pre prítomnosť a budúcnosť celej spoločnosti. Mladí majú aj vďaka stretnutiam ADOM-u možnosť a príležitosť otvárať nové, nepoznané horizonty, diskutovať o problémoch a nezodpovedaných otázkach, učiť sa žiť a obohacovať v spoločenstve či zažívať a prenášať práve dominikánsku spiritualitu do svojich životov. ADOM, dominikánska mládež, je poslanie plné zodpovednosti. Vyžaduje si veľa obiet a práce, ktorá možno nie je na prvý pohľad viditeľná. Najdôležitejšie je však to, čo robíme, robiť jedine s Bohom, vkladať to do Jeho rúk a neustále prosiť o Jeho požehnanie. Preto prosíme aj Vás, či ste mladí alebo straší, aby ste dielo ADOM-u, dominikánskej mládeže, sprevádzali svojimi modlitbami. Veronika...

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes