Blízki Bohu i ľuďom

V rámci Roku zasväteného života bol pre sestry dominikánky druhý januárový víkend výnimočný tým, že do komunity v Dunajskej Lužnej prijala pozvanie sr. Dagmar Kráľová – saleziánka, aby sa medzi sestrami  podelila so svojimi úvahami na tému: Význam zasväteného života vo svetle Božieho slova v dnešnej dobe.
Prednáška sestry Dagmar podnietila spoločnú reflexiu nad otázkami: Čo je v dnešnom rehoľnom živote najdôležitejšie? Je to naša identita – kto som? Alebo naša významnosť – čo robím? Sr. Dagmar zdôraznila, že nie je možné klásť tieto dva aspekty do protikladu: „Prílišné zdôrazňovanie identity vedie k fundamentalizmu“ a zároveň „prílišná snaha o spoločenskú významnosť za akúkoľvek cenu vedie k strate identity“.
Ako udržať rovnováhu medzi týmito dvoma zdanlivými protikladmi? Odpoveď môžeme nájsť v osobe Ježiša, On neustále plnil vôľu svojho Otca a zároveň bol blízky ľuďom, zvlášť tým, ktorí to najviac potrebovali. Rehoľný život ako praktické, láskyplné a vytrvalé učeníctvo znamená byť pri Ježišových nohách a zároveň byť v blízkosti ľuďom.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes