Bačkov

Konvent sv. Ruženy z Limy v Bačkove bol otvorený v roku 1969. Vplyvom politických zmien bola činnosť sestier v rokoch 1971 – 1979 prerušená a boli nútené odísť do Slovenskej Ľupče. V roku 1979 sa sestry vrátili a opäť bol obnovený život komunity. V roku 1999 sa zmenil účel domu, pretože súčasťou komunity sa stala noviciátna formácia. Sestry tejto komunity sa venujú starostlivosti o chorých a starých ľudí, rozdávajú sv. prijímanie a príležitostne organizujú akcie pre farníkov. Mladšie sestry pracujú na Gymnáziu sv. T. Akvinského v Košiciach.

Kontakt:
Konvent sv. Ruženy z Limy
Lesná 15
076 65 Bačkov

Tel.: 056/678 32 58
e-mail: backov(Nahraďte zátvorky znakom @)dominikanky.sk

 

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes