Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú

Sestry dominikánky sa po celý rok 2022 pripravovali na stavbu nového kláštora v Petrovanoch. V novembri odstránili z pozemku, na ktorom má stáť nová budova, kotolňu a v januári, ako náhle to dovolilo počasie, sa začali kopať základy.

V sobotu 18. februára 2023 – po sv. omši o. František Smelý požehnal stavbu. V texte požehnania zazneli aj slová: Všemohúci Bože a Otec milosrdenstva, ty si skrze svojho Syna všetko stvoril a ustanovil si ho za pevný základ svojho kráľovstva, daj prosíme, aby toto dielo, na ktoré sa podujímame na slávu tvojho mena a na náš prospech, darom tvojej večnej múdrosti zo dňa na deň rástlo a aby sa vo svojom čase šťastne zavŕšilo. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Sestry prosia o modlitby, aby sa Božie a ich dielo v pokoji dokončilo a aby napomáhalo ich poslaniu ohlasovania hodnoty a dôstojnosti človeka – Božieho dieťaťa od narodenia až po prirodzenú smrť.

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes