Jubilantka v Dunajskej Lužnej

Počas tretej decembrovej nedele sa v Konvente bl. Imeldy rozžiarili nielen štyri sviečky na adventnom venci, ale aj mnoho vďačných myslí a sŕdc. Najbližší príbuzní a sestry dominikánky slávili v Dunajskej Lužnej životné jubileum sr. M. Kataríny Popovičovej – jej krásnych 80 rokov života. V duchu slov sv. Kataríny Sienskej: „Mojou prirodzenosťou je oheň“  je možné prečítať aj životný príbeh tejto rehoľnej sestry. Oheň je...

Spojila nás dobrota Pier Giorgia

V dňoch 11.-13.11. 2022 sa uskutočnil ďalší víkend pre stredoškolákov. Témou tohto víkendu bol bl. Pier Giorgio Frassati, pri ktorej sme sa mohli bližšie priblížiť k jeho životu. Zistiť kým bol a ako prežíval vieru. Ako spomenula v jednom z listov jeho priateľka Clementine, „… jeho dobrota nás spájala.” Z toho sme vychádzali aj my. Počas celého víkendu bolo...

Keď je čas tancovať

Počas sviatku všetkých dominikánskych svätých vstúpila do postulátu sestier dominikánok Mirka Jurašková. K jej slovám o tejto mimoriadnej udalosti, nie je potrebné nič dodávať: „Počas tanca nezvykneme neustále prehodnocovať pozvanie. Takto by som popísala obdobie, ktoré prežívam. Áno, všetko má svoj čas. Je čas zamýšľať sa, zvažovať, prehodnocovať sprava, zľava, zhora, zdola. Je čas pýtať sa. Je čas rozpoznávať pozvanie. Je...

Blíži sa týždeň modlitieb za dominikánske povolania...

„Existuje jeden obraz, v rozličných i malých obmenách. Je na ňom vzkriesený Kristus, ktorého obklopuje skupina dominikánskych svätcov. Na obraze skúmajú Ježišovo telo spôsobom, akoby boli vedci. Katarína Sienská si pozorne prezerá jeho bok. Tomáš Akvinský si s knihou v ruke robí poznámky. Dominik kľačí s pokorou a v jeho koncentrovanom pohľade sa zračí radosť i súcit.  Všetci sú  v údive, očarení Slovom, ktoré sa stalo...

Ako sme „pohrýzli psa“…

To, že ste si začali čítať článok s týmto nadpisom, je malý „dôkaz“, že v spravodajstve fungujú určité „metódy“, ako upútať pozornosť čitateľov. Pri hľadaní pravdy je v dnešnej dobe veľmi dôležité vedieť kriticky posúdiť všetky dostupné informácie. „Poznávanie pravdy a formovanie kritického myslenia“ bola téma formačných dní sestier dominikánok bl. Imeldy, ktoré sa usilujú riadiť dominikánskym heslom „Veritas“. Hlavným zámerom týchto...

Kristologický cyklus IV alebo O tajomstve vtelenia...

Na Ábelovej sa v dňoch 21. – 23. 10 2022 stretla skupinka vysokoškolákov, ktorí mali túžbu zistiť viac. Hoci možno „len“ chceli rozjímať nad Kristovým životom, nazdávam sa, že sa im podarilo oveľa viac. Minimálne za seba môžem povedať, že moja túžba zistiť viac bola naplnená z každej strany. Dozvedela som sa viac o tom, čo znamená Božie vtelenie, ako pôsobí v...

« Predchádzajúce články

Články po mesiacoch
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes