Tu plesá srdce, spieva si: vďaka Ti …...

Lahodná melódia tejto gratulačnej piesne sa ozývala v nedeľu 14. novembra v komunite sestier dominikánok v Košiciach. Vrúcny ďakovný spev bol venovaný oslávenkyni – sr. M. Zdislave Blalážovej OP, pri príležitosti jej vzácneho životného jubilea – 90. narodenín. Slová piesne rezonovali už počas príprav na oslavu. Boli to slová, ktoré vystihujú vďačnosť, hlbokú pokoru, údiv a vieru jubilantky. Vďačnosť za dary a milosti celého...

„ Hľa tu som, pošli mňa !“ ( Iz 6,8 )...

Poznáme veľa slov, ktoré sa skladajú len z niekoľkých písmen. No slovo misie je niečím zvláštnym. V tomto slove sa ukrýva obrovská hĺbka, veľká úloha a poslanie každého človeka, ktoré mu dal sám Stvoriteľ. Veľmi radi si prezeráme fotky misionárov v kruhu afrických detí alebo dospelých. Nemáme však ani len predstavu o tom koľko námahy a práce na sebe je potrebné vynaložiť...

PRELIEVANIE – O večnosti, ktorá bude trvať len chvíľu...

Priatelia Dotyku krásy pozývajú všetkých na stretnutie pri umení, počas ktorého bude možné zažiť rozmer spoločenstva a zároveň si pripomenúť 800. výročie narodenia sv. Dominika pre nebo – DIES NATALIS. Uskutoční sa v kostole Panny Márie Snežnej na bratislavskej Kalvárii, v nedeľu 14. 11. 2021 o 18.15 hod. Autorka diela: Andrea Čepiššáková, košická výtvarníčka, sochárka a keramička, ktorá do...

Sloboda, spontánnosť a palacinky

Kontemplatívne centrum bratov dominikánov na Pustom dvore opäť ožilo spontánnosťou stredoškolákov z rôznych kútov Slovenska: od Dunajskej Lužnej až po Petrovany. Okrem rehoľníkov im pripravili a sprevádzali ich programom aj dvaja vysokoškoláci. Víkendovka sa uskutočnila počas prvého novembrového víkendu a bola založená hlavne na komentovanom čítaní druhej kapitoly z knihy od Timothyho Radcliffa „Prečo byť kresťanom?“. Dvojica účastníčok o stretnutí napísala: „Sloboda a spontánnosť nie...

Týždeň modlitieb za dominikánske povolania...

V rámci jubilejného roka – 800 rokov od narodenia sv. Dominika pre nebo – Vás pozývame zapojiť sa do Týždňa modlitieb za dominikánske povolania. Náš Pán nám prisľúbil: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!“ POĎTE SPOLU S NAMI KLOPAŤ NA DVERE NOVÝCH POVOLANÍ! Každý deň od 8. do 14.novembra 2021 o 20:21 hod. sa môžete...

Bež, duša moja, bež …

Končiaci sa  Jubilejný rok  slávený v našej reholi, v ktorom si  pripomíname 800-té výročie narodenia sv. Dominika pre nebo i jeho duchovný odkaz  znázornený obrazom Mascarelly, upriamuje náš pohľad na život spoločenstva bratov Rehole kazateľov, ktorý pokračuje v dejinách. V kontexte večnosti obraz poukazuje na budúcnosť definitívneho spoločenstva členov rehole – spoločenstva v nebi. Toto nebeské spoločenstvo dokázal majstrovsky zviditeľniť bl. Fra...

« Predchádzajúce články

Články po mesiacoch
Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes