27. jún 2015 „u dominikánok“

Sestry dominikánky  ponúkli  pri príležitosti dňa otvorených kláštorov svoje priestory pre všetkých záujemcov. Komunity v Dunajskej Lužnej, v Košiciach a Petrovanoch pripravili pre ľudí zo svojho okolia bohatý celodenný program a tešili sa z účastí detí, mladých, i skôr narodených. Pozvaní mali príležitosť spoznať hybnú silu dominikánskeho  života cez krátke prezentácie a tiež mohli vstúpiť do priestorov, ktoré si „pamätajú“ desaťročia modlitieb, štúdia a spoločného života. Počas tejto výnimočnej soboty ľudia spolu so sestrami tvorili, spievali a dokonca aj tancovali.

Nezabudlo sa ani na najmenších. Deti z Petrovian mali pripravené rôzne hry, napr. sledovali netopiere v neďalekom kaštieli, deti z Dunajskej Lužnej súťažili v kláštornej záhrade pri stanovištiach siedmych dominikánskych svätcov a deti v Košiciach si vyskúšali svoje umelecké schopnosti.

V knihe návštev pribudli nové strany, kde sa najviac  opakuje  slovo „ďakujeme“. Hostia ďakujú  “za vrúcne ľudské  prijatie“, “za príjemné a požehnané chvíle“, “za povzbudenie a pohostenie“,  a čo je najdôležitejšie uvedomujú si,  že “srdcia sestier bijú pre všetkých, s ktorými sa stretávajú“.

Dunajská Lužná

Košice

Petrovany

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes