Budúcnosť a nádej

Ábelová, Pustý Dvor – kontemplatívne dominikánske centrum. V dňoch 24.3. – 26.3.2023 sa tu znovu stretla skupina vysokoškolákov a mladých pracujúcich ADOMákov s dominikánmi – fr. Lukášom, sr. Justínou a sr. Blažejou. Čo je to nádej? Prečo je dôležitá? Je optimizmus skutočne nádejou alebo si iba mylne zamieňame tieto slovíčka? Nádej je niečo, čo sa nedá presne definovať. Je to jedna z troch Božských čností, kde všetky tri – viera, nádej a láska idú spolu ruka v ruke. Uchopili sme odkaz nádeje vo Svätom písme a zároveň z diela Stromu zostáva nádej od Tomáša Halíka, ktoré nám priblížili páter Lukáš a sestra Justína. Sobota poobede patrila land-artu so sestrou Blažejou, kde sme sa snažili umelecky vyjadriť nádej, jej prežívanie či súvislosť s láskou a vierou. Veterno bolo nielen vonku, ale aj v našich srdciach a hlavách, kde sme s týmto vánkom Ducha svätého nasávali učenie o nádeji. Keď sme spoločne diskutovali na túto tému, zazneli aj akési naše definície nádeje, a to ako niečo, čo nás poháňa vpred, akási sila, ktorá nám pomáha vytrvať, nevzdať sa aj v náročných časoch našich životov, vidina lepšieho zajtrajška či motivácia žiť lepšie naše „predposledné“ dni. Dotkli sme sa aj eschatológie, zmŕtvychvstania či úžasného mystéria počatia Božieho syna a milujúceho fiat Panny Márie. Víkendom zaznela aj reflexia vojny, ktorej konca sa všetci nádejame. Celý víkend sa niesol v slávnostnom duchu, k čomu prispelo slávenie sviatku Zvestovania Pána. Štúdium ako jeden z pilierov dominikánskej spirituality sme dopĺňali aj ďalšími dôležitými aspektami dominikánskej rodiny, a to spoločnou modlitbou ranných chvál, vešpier, adoráciou a v neposlednom rade slávením sv. omše v krásnej kaplnke, ktorej atmosféra dopomáha lepšie kontemplovať Boha. Samozrejme nechýbali ani úprimné rozhovory, spoločne strávený čas a kopec úprimného smiechu, ktoré dotvárali skutočnú rodinnú atmosféru. Stretnutie sa tradične končilo kázaním mladých, kde sme si vypočuli mnoho veľmi povzbudivých odkazov či osobných skúseností, ktoré reflektujú nádej v našich životoch, pravú kresťanskú NÁDEJ, ktorú chceme žiť a šíriť medzi ďalšími tam, kde žijeme, pracujeme a pôsobíme. Nech nás všetkých táto nádej sprevádza minimálne do ďalšieho spoločného stretnutia. Ďakujeme. Klaudia « ‹ z 2 ›...

Podporte naše projekty 2% z daní

Milí priatelia a známi, úprimne Vám ďakujeme za Vašu štedrosť a pomoc, ktorú ste nám preukázali počas uplynulého roku. Celková suma príspevkov z Vašich zaplatených daní v roku 2022 bola 12 389,99 EUR. Časť z týchto financií sme použili pri realizácii opravy detského ihriska a preliezky v areáli Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej,  na podporu dominikánskych mladých počas putovania, denných detských táborov pre deti v Petrovanoch a v Košiciach i na zabezpečenie domáceho kina a počítačovej techniky pre Domov sv. Dominika v Petrovanoch. Aj v tomto roku máte možnosť pri ročnom zúčtovaní daní rozhodnúť o tom, komu venujete 2% zo svojich už zaplatených daní za rok 2022. Chceme Vás preto poprosiť o podporu našich diel a činností. Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy je zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy bl. Imeldy v Košiciach, Cirkevnej materskej školy Madony Žitného ostrova v Dunajskej Lužnej, Gymnázia sv. Tomáša Akvinského a k nemu pričlenených školských zariadení v Košiciach a Domova sv. Dominika v Petrovanoch. Predmetom činnosti sestier dominikánok je najmä oblasť výchovy a vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci, ochrana a podpora zdravia, prevencia pred akoukoľvek závislosťou, ako aj podpora kultúry, športu detí a mládeže. Prosíme Vás o príspevok na skvalitnenie práce a podporu aktivít našej kongregácie. Za prejav Vašej solidárnosti Vám vopred ďakujeme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a milostí pre Vás i Vaše rodiny. sestry dominikánky ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI Obchodné meno alebo názov:  Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy Sídlo:  Parková 27, 821 05 Bratislava Identifikačné číslo organizácie (IČO):  00587141 Právna forma:  Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti Tlačivá: Prosba o podporu Vyhlásenie Tlačivá na poukázanie...

Dotyk krásy je späť

Milí priatelia, pozývame Vás na prvé stretnutie nášho projektu Dotyk krásy, ktorý sa uskutoční 29. apríla 2023 v Bobrovci, v kaviarni V Rozlete. Prvé, pretože tohtoročný DK bude tvoriť niekoľko stretnutí na rôznych miestach Slovenska, o ktorých Vás budeme postupne informovať. Viac informácií o prvom z nich sa dozviete v anotácii. Tešíme sa na Vás a naše spoločné putovanie. sr. Blažeja Anna Furjeľová OP fr. Mannes Stanislav Marušák OP P Anotácia a program Prihlasovanie do 20. apríla 2023 cez prihlasovací formulár Cena 20,- eur Úhrada do 20.04.2023 na účet SK57 7500 0000 0040 3008 04792 (do správy Dotyk krásy) Obed a občerstvenie z vlastných finančných zdrojov v okolí...

Kázanie zo Žltého domu: Vzkriesenie Lazára

„Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“ – týmto odkazom Marty a Márie to všetko začalo. Modlitbou príhovoru za ich brata Lazára, ktorého s Ježišom spájalo priateľské puto. Keď však Ježiš k nemu prišiel, Lazár už nebol medzi živými. Jeho telo štvrtý deň nehybne ležalo v zapečatenom hrobe. Ježiš, ako pravý Boh, o tom všetkom vedel, no zámerne sa rozhodol, že bude s príchodom k chorému priateľovi niekoľko dní meškať. „Lazár zomrel. A kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili.“ – vysvetľuje nechápajúcim učeníkom. Často je konanie Boha pre nás nepredvídateľné a vymyká sa naším logickým úvahám a očakávaniam. Nikdy presne nevieme, čím nás Boh prekvapí a ako zasiahne do nášho života. Evanjelista Ján nám v príbehu o vzkriesení Lazára akoby poodkrýva závoj, ktorým je Boh zahalený pred našimi očami, a predstavuje nám Ho novými menami: „Ja som vzkriesenie a život.“ „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Veríš tomu?“ – pýta sa Ježiš Marty. A stojac pred Lazárovým hrobom ďalej dopĺňa: „Ak uveríš, uvidíš Božiu slávu.“ Následne odvalili kameň spred jaskyne. Ježiš upriamuje svoj pohľad na nebo a hovorí s Otcom. Vždy ma fascinuje toto Ježišovo hlboké spojenie s Otcom – ako sa k nemu modlí, ako s ním komunikuje. Zmocňuje sa ma bázeň, keď si predstavím Ježiša, ako volá silným hlasom: „Lazár, poď von!“ „A mŕtvy vyšiel.“ – konštatuje evanjelista. Ježišovo slovo má moc, lebo je slovom Boha. V závere state ešte čítame o tom, že mnohí zo Židov, ktorí tam vtedy boli, uverili v Neho. Nie teda všetci prítomní, ale mnohí… Na ktorej strane som ja? Tam, kde sú tí mnohí, alebo na strane tých ostatných? Ak si človek zatvrdí srdce pred Bohom, nie je schopný zachytiť žiaden zo zázrakov či znamení Boha vo svojom živote, či v životoch ľudí okolo seba. Je tu však ešte jedna možnosť: čo keď sa nachádzam v hrobe práve ja? Ležím tam nehybne, rezignovane a bezmocne, možno „vypnutá“ od akýchkoľvek emócií. Čo keď som sa ocitla v hrobe hriechu, beznádeje, nedôvery či pochybností vo viere? Zavolá Ježiš aj na mňa: „Poď von!“? Niekto sa však za mňa prihovára u Otca… Budem teda trpezlivo čakať. Ako zrnko v zemi, ktoré musí najprv odumrieť, aby z neho povstal nový život – a aj ten mu je darovaný, podobne ako sa to stalo aj nášmu bratovi Lazárovi. Boh môže vstúpiť do nášho života aj mimoriadnym spôsobom – prekvapí nás a zavolá na nás silným hlasom: „Poď von a ži!“ sr. Gabriela Bieliková...

Historický plameň sviečok nezhasína

a na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa v uplynulých dňoch, počnúc 14. marcom 2023 nanovo rozhorel. Svedčí o tom vernisáž dokumentárnej fotovýstavy o udalosti, ktorá sa do novodobých dejín našej krajiny zapísala ako Bratislavský Veľký piatok. Vernisáž sa uskutočnila pod záštitou europoslankyne Miriam Lexmann v spolupráci s Ústavom pamäti národa. Účastníkom vernisáže, medzi ktorými boli prítomní zástupcovia rehoľných spoločenstiev, manželských párov i študentov zo Slovenska, výstava pripomenula 35. výročie Sviečkovej manifestácie občanov za náboženské a ľudské práva v bývalom Československu. Bol to práve európsky parlament, ktorý v tom čase manifestujúcich vo svojej rezolúcii verejne podporil. Našu kongregáciu v Štrasburgu zastupovali sr. Alberta a Romana. „Otvoreniu výstavy predchádzali dve milé stretnutia s našou hostiteľkou“, spomínajú sestry. „V predvečer návštevy parlamentu počas spoločnej večere bol vytvorený priestor pre zdieľanie našich osobných skúseností z priamej účasti na manifestácii. V nasledujúci deň sme mali možnosť priamo na pôde európskeho parlamentu oboznámiť sa s činnosťou tejto inštitúcie, s agendou p. Lexmann i s otázkami, ktoré vo svojej profesii považuje za najdôležitejšie.“  „V súčasných dňoch,  keď si pripomíname tento veľký krok našich dejín, rozpoznávame nadčasový apel tejto udalosti. Apel ostražitosti voči spoločenskej klíme, kedy je nanovo potrebné chrániť a pripomínať si hodnotu vnútornej slobody i schopnosť včas rozpoznať  náznaky  totality a rôznorodej manipulácie“, zdôraznila pri otvorení výstavy p....

« Predchádzajúce články

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes