Vtelenie ako príbeh, ktorý chceme rozprávať

Počas víkendu od 10. do 12. februára sa na Pustom Dvore na Ábelovej stretli vysokoškoláci a pracujúci plní elánu pre spoznávanie príbehu Kristovho vtelenia. Cieľom stretnutia bolo prehĺbiť naše poznatky a postrehy, ktoré sme nadobudli na predošlom Kristologickom cykle a aplikovať ich do našich životov. Programom nás sprevádzali br. Lukáš a sr. Justína. Zároveň sme boli radostní zo spoločenstva, ktoré môžeme spoločne vytvárať a rozšíriť ho o ďalších, ktorí na Pustý Dvor zavítali po prvýkrát. Víkend sme začali po týždňovej brigáde, počas ktorej sme zveľadili našu Ábelovú, priučili sa rôznym zručnostiam, a hlavne ju pripravili na príchod ostatných ADOMákov. Následne sme sa mohli vrhnúť na piatkovú spoločnú večeru, po ktorej sme posilnení pokračovali štúdiom textu „O odpútanosti“ od Eckharta, ktorý rozoberá podmienky vtelenia. Odpútanosť, alebo lepšie odlúčenosť, kládol nad rôzne cnosti a vo svojom texte vysvetľoval, že pravá odlúčenosť nie je nič iné ako neochvejná stálosť ducha vo všetkom, čo sa prihodí. Stavia nás do pozície, kedy sme museli premýšľať nad rôznymi ťažkými situáciami v našich životoch alebo príbehoch iných, ako Boh premieňa naše obavy a krízy a priťahuje nás bližšie k sebe. V sobotu sme sa ponorili do rozboru šiestich stupňov viery, ktoré popísal v svojom texte James W. Fowler azamýšľali sa v skupinkách nad skutočnými príbehmi rehoľníkov či kňazov, rozmýšľali nad klasifikáciou ich viery, a taktiež aj nad tou našou. Zistili sme, že vývoj našej viery je dynamický a jedinečný zároveň, že temná noc našej duše nám niekedy bráni urobiť krok vpred, no Boh je milujúci a volajúci, ukazujúci smerom do našej budúcnosti. Nedeľu sme zakončili slávnostnou svätou omšou a samozrejme nesmelo chýbať kázanie, ktoré bolo plné krásnych myšlienok a obohacujúcich postrehov. Navzájom sme si uvedomovali dar štúdia našej viery na týchto spoločných stretnutiach, ktoré nám otvárajú nové horizonty a pohľady na už stanovené pravdy. Uvedomili sme si, že spoznávanie nášho Boha nás od neho ešte viac vzďaľuje, no približuje zároveň. Tomáš...

Poslanie milovať aj v 75-ke

Uplynulú nedeľu oslávila sr. M. Cyrila Gmitterová v Konvente sestier dominikánok v Dunajskej Lužnej svoje 75. narodeniny. Počas Eucharistie, ktorú celebroval P. Stanislav Vavrek OP v kaplnke bl. Imeldy, sestry ďakovali spolu s oslávenkyňou za dar jej života a vyprosovali jej hojné Božie požehnanie, dar zdravia a ochranu do ďalších dní na jej životnej púti. „Sme v Božích rukách, preto sa nemusíme báť, ukrytí v Jeho srdci, chceme sa z lásky darovať… Lásku bez kríža nenájdeš a bez lásky neunesieš kríž.“ – tieto slová piesne, ktoré odzneli počas sv. omše, sa hlboko dotkli srdca sr. Cyrily, pretože potvrdzovali aj jej životnú skúsenosť. Ako sama vyjadrila pred spoločenstvom sestier, jej najväčšou túžbou je, aby mala lásku pre všetkých. Jubilantke srdečne...

„Nebojte sa!“ – ADOM stredoškoláci

Všetci sme sa už veľmi tešili kedy príde víkend, kedy sa znova stretneme na Ábelovej, no dočkali sme sa. Cez víkend 3. – 5.2.2023 sa na Ábelovej opäť stretla skupina stredoškolákov. Našou témou bolo “Nebojte sa” .  Táto téma je veľmi rozsiahla. Mali sme možnosť priblížiť sa vďaka textom od Timothyho Radcliffa tomu, čo je to odvaha, čo je to hnev a rozoberali sme, čo je to zraniteľnosť a tvrdosť. Pri téme odvaha sme si spomenuli, že mnohí ľudí hlavne v tejto dobe nosia na tvári masku. Masku, ktorou sa skrývajú pred realitou, kde neukazujú kto v skutočnosti sú, ale správajú sa tak, aby zapadli medzi ostaných ľudí, ktorých majú okolo seba. Týmto sme si uvedomili to, že ako sa stretávame na Ábelovej, tvoríme spoločenstvo, v ktorom je každý sám sebou a nemusí sa schovávať za žiadnu masku. Táto tema nás naučila mnohému, ako napríkad nebáť sa vyjadriť svoj názor. Dozvedeli sme sa ako sa máme oslobodiť od strachu, ktorý nás zotročuje. Naučilo nás to, ako máme byť odvážni voči Bohu a ako prekonať svoju zbabelosť. Mali sme možnosť zažiť Ábelovú zahalenú bielou prikrývkou. Tá  nám ponúkla viac, ako len duchovný zážitok, ale aj zážitok, v ktorom sme sa mali možnosť vyblázniť ako malé deti, ktorými v našom srdci stále...

Nasledujúce články »

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes