Veľkosť dominikánskej rodiny nepozná hranice

V dňoch 17. – 27. júna navštívili kongregáciu sestier dominikánok na Slovensku sestra Valorie Lordi a sestra Bernadette Nonnon z Kongregácie sestier dominikánok zo Sprakill New York. Ich hlavným zámerom bolo dostať sa čo najbližšie k trpiacim ľuďom na Ukrajine. Sr. Valorie to interpretovala nasledovne: „Dlhé mesiace som sa modlila, aby som počúvala Ducha Svätého a volanie trpiacich ľudí a dostala som jasný odkaz, osobne navštíviť a byť prítomná na hraniciach Ukrajiny s utečencami, priniesť duchovnú a modlitbovú podporu mnohých sestier dominikánok z New Yorku a podieľať sa nejakým malým spôsobom na pomoci ukrajinským ľuďom.“ Hneď v prvý deň sestry navštívili utečenecké centrum „Červená hviezda“ v Košiciach, kde sa stretli s niektorými migrantami a pomáhali vydávať obed pre cca 250 ľudí. V nasledujúce dni sa spolu so slovenskými sestrami sr. Editou a sr. Justínou vydali na malú misiu na Ukrajinu do Mukačeva. Prostredníctvom sr. Lýdie, ktorá tu nepretržite pôsobí, sa dostali do viacerých utečeneckých centier, kam spoločne priniesli humanitárnu pomoc a strávili čas s deťmi, ktoré vojna na Ukrajine obrala o základné existenciálne istoty. Tiež sa im dostalo milého prijatia od mukačevského biskupa o. Mykola Lúčku, ktorý je dominikánom. Sr. Justína túto návštevu zhodnotila nasledovne „Spoločne sme zažili veľmi silnú a obohacujúcu skúsenosť. Vďaka našej sr. Lýdii, ktorá pracuje na Ukrajine, sme získali cenné kontakty. Vďaka sr. Edite, ktorá má odvahu prekročiť hranice s humanitárnou pomocou, sme mohli túto cestu uskutočniť a vďaka sr. Valorie a sr. Bernadette sme zažili veľkosť a solidárnosť dominikánskej rodiny vo svete. Ich odvaha a dobrodružnosť boli pre nás veľmi...

„Komunikácia viery mladým“: konferencia očami mladých

V piatok 10. júna 2022 sa v Košiciach v aule Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas uskutočnila Konferencia s názvom: „Komunikácia viery mladým. Od Christus vivit k synodalite s mladými“. Dominikánske sestry a bratia v spolupráci s Gymnáziom sv. Tomáša Akvinského pozvali na toto jednodňové podujatie všetkých, ktorí sa venujú formácii mládeže v oblasti výchovy a vzdelávania v škole alebo mimo školy. Do dopoludňajšieho programu boli zaradené tri bloky prednášok s diskusiou a odpoludnia nasledovali „Skúsenosti dobrej praxe“ a záverečná diskusia. Okolo 50 účastníkov zastupovalo rôzne formy prítomnosti Cirkvi medzi mladými stredoškolákmi alebo vysokoškolákmi. Požiadali sme dve mladé účastníčky o podelenie sa so svojou osobnou skúsenosťou s konferenciou. Mária Repková – stredoškoláčka, nám napísala: „Konferencia, ktorá sa uskutočnila 10.6. bola veľmi obohacujúca. Nielen pre učiteľov a dospelých, ktorí pracujú z mladými, ale aj pre nás mladých. “Veď najlepšími kazateľmi pre mladých sú mladí”, ako povedal jeden z prednášajúcich.“ Príspevok vysokoškoláčky Filomény Ághovej je o niečo rozsiahlejší, prinášame  ho v skrátenej podobe: „Mladí ľudia, pedagógovia, rehoľníci a kňazi. Aj tak by sa dalo zhrnúť publikum konferencie, ktorá sa uskutočnila 10. júna v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach. Konferencia zdôraznila potrebu synodality s mladými. Košické stretnutie bolo zamerané na prezentovanie aktuálnych tém v oblasti pastorácie mládeže a hľadanie nových perspektív pre pastoračnú prax. Prvý prednáškový blok otvoril kňaz košickej arcidiecézy a docent Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Vladimír Juhás. Pozornosť svojich divákov zaujal hneď na úvod tým, že začal rozprávať o Cirkvi a spoločnosti. Pripomenul, že Cirkev ovplyvňuje spoločnosť a spoločnosť ovplyvňuje Cirkev. Druhým rečníkom piatkového dopoludnia bol zahraničný hosť a doktor Teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Josef Mikulášek. Jeho prednáška bola zameraná na kresťanskú identitu mladých. Vysvetľoval, že je rozdiel medzi tým, keď mladý človek cíti iba akúsi príslušnosť ku Katolíckej cirkvi a tým, keď mladý človek participuje, teda snaží sa prispieť k životu Cirkvi. Salezián Marián Zachar vo svojom príhovore zdôrazňoval, ako dospelí v kresťanských kruhoch nepočúvajú mladých ľudí a neprikladajú ich názoru žiadny význam. Pripomenul, že sú to práve mladí, ktorí dokážu pozitívne meniť aj dospelých. Zo svojich skúseností v práci s mládežou zdôraznil, že je dôležité byť pre mladých prítomný, rešpektovať ich a byť im príkladom. Popoludňajší blok patril príkladom dobrej praxe. Priestor dostali tri projekty, ktoré sa snažia mládež posúvať čoraz bližšie Bohu. Ako prvá sa predstavila ADOM – dominikánska mládež, ktorá s mladými hľadá Boha prostredníctvom štyroch pilierov, ktoré sú zároveň piliermi rehole dominikánov. Ide o modlitbu, štúdium, komunitný život a kázanie. Druhým predstaveným projektom bol dvojročný program Teológia pre mladých, ktorý majú na starosti bratia saleziáni v spolupráci so sestrami saleziánkami. Sestra Elena Holá FMA potvrdila, že vidí zvyšujúci sa záujem mladých o štúdium teológie, čomu svedčí aj čoraz väčší počet prihlásených mladých ľudí na program. Mentorka a manažérka stredoškolských kolégií Martina Deliová...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes