Dokonalý dar – kto ho naozaj slávi?

“Pamiatka na jeho dokonalý dar totiž nespočíva v jednoduchom opakovaní Poslednej večere, ale v Eucharistii, teda v radikálnej novosti kresťanského kultu. Ježiš nám zanechal úlohu vstúpiť do jeho „hodiny“: Eucharistia nás vťahuje do aktu Ježišovej obety. Vtelené Logos neprijímame len statickým spôsobom, ale sme včlenení do dynamiky dávania sa.” (Sacramentum Caritatis čl. 11) Stále tá istá omša, ten istý kňaz, tie isté slová. O akej „novosti“ je tu reč? A o akom kulte píše Benedikt XVI. vo svojej exhortácii? O kulte života, ktorý presahuje všetky naše omše. Aj keď veríme, že omše v ňom majú svoje neodmysliteľné miesto. Omša nie je protiklad života v láske, ale najradikálnejší spôsob vyjadrenia toho, čo je v živote a v láske podstatné. Tí ktorí prichádzajú sláviť eucharistie dneška, by to mali vedieť viac – mali by vedieť o čom je život a predovšetkým na čo je. Vidia to a počujú v gestách, ktoré im zanechal ich Rabbi. Telo, ktoré On dáva za ich život a ich telo prestávajú fungovať každé osve. On a oni vstupujú do tajomnej a reálnej jednoty, aby spoločne dali životu lásku a láske život. Jeho Tvár sa zrkadlí v ich tvári. Jeho Telo sa zrkadlí v ich tele. Vstúpili do spoločnej dynamiky dávania...

Tajomstvo Trojice ako základ nášho bytia…

Jedinečný príbeh Ježiša z Nazaretu, ktorý vyvrcholil v udalostiach kríža a zmŕtvychvstania sa zároveň stáva pre nás miestom zjavenia novej tváre Boha, ktorý sa nám zjavuje ako Láska – ako absolútna vzájomná láska Otca, Syna a Ducha: “Otec verne miluje seba v Synovi, ktorý vo svojej rozdielnosti je večnou a vernou odpoveďou lásky voči Otcovi. V tomto vzájomnom spoločenstve medziosobnej lásky sa Otec a Syn milujú v ďalšom – v Duchu, ktorý je v rámci trojičného života personifikáciou lásky Otca a Syna stravujúcou sa v identickom akte lásky.” (M. Bordoni) Takéto ponímanie Boha ako večnej lásky, ktorá je jednotou v rozdielnosti, spoločenstvom vo vzájomnom sebadarovaní a nekonečne šíriacou sa láskou je nie len vyjadrením skutočnosti, že Boh nie je podmienený niečím vonkajším a že je nevýslovným tajomstvom absolútneho darovania sa v Druhom, ale zároveň je aj základom nášho bytia, našej vzájomnej lásky a našej možnosti mať účasť na živote...

Letná dominikánska škola

Srdečne pozývame stredoškolákov na Letnú dominikánsku školu 24. – 30. augusta 2020 do nášho Kontemplatívneho centra Pustý dvor – Ábelová. Čaká na nás veľmi zaujímavá téma Milosť a vášne. Prihlasovať sa môžete najneskôr do 30. júna 2020 (alebo do obsadenia kapacity), na opmladez.sk(Nahraďte zátvorky znakom @)gmail.com alebo na facebookovej stránke ADOM-u. Tešíme sa na Vás! Predstavenie lektorov a témy nájdete tu.    ...

Dominikánsky tábor “Na palubu s Božím slovom”: prihlasovanie

Dominikánska mládež ADOM pripravuje druhý ročník letného tábora pre deti. Podrobnejšie údaje nájdete v priloženom súbore. Prihlasovať sa môžete tu....

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes