Dominikánky na Slovensku ďakovali za 75 rokov svojej existencie

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy na Slovensku si v tomto roku pripomína 75 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti dňa 22. septembra v Kostole Krista Kráľa v Košiciach počas slávenia Eucharistie, ktorú celebroval emeritný otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč,ďakovali sestry za účasti mnohých hostí Bohu za každý prejav Jeho lásky, dobroty a milosrdenstva, ktorými ich zahŕňal počas uplynulého obdobia až doteraz. S vďakou si spomínali aj na sestry, ktoré ich už predišli do večnosti. Vyzdvihli ich svedectvo odvahy, s ktorou dokázali v období poznačenom 2. svetovou vojnou, ako aj rozpadom prvej Československej republiky založiť v roku 1943 slovenskú kongregáciu sestier dominikánok. Cesta, po ktorej kráčalo novozaložené spoločenstvo sestier, nebola priama a ľahká. Sestry museli podstúpiť mnoho utrpenia, no práve vďaka nemu mohla kongregácia dozrievať, a tak sa viac približovať k Bohu a otvárať sa ľuďom. Túto slávnosť poctili svojou prítomnosťou hostia nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia: sestry dominikánky z Kongregácie sv. Margity Uhorskej z Maďarska a z Kongregácie sv. Zdislavy z Česka, s ktorými slovenské dominikánky spája spoločná história, Sestry dominikánky pokoja zo Spojených štátov amerických a z Kongregácie bl. Imeldy z Talianska. Sr. M. Rajmunda Páleníková OP, generálna predstavená, vyjadrila úprimnú vďaku spolupracovníkom, dobrodincom a členom dominikánskej rodiny za ich nezištnú pomoc a štedrosť pri vzniku a rozvoji mnohých diel v apoštoláte kongregácie. „Je nám potešením, že v našich materských školách, na gymnáziu a počas rôznych podujatí môžeme sprevádzať deti a mládež v ich ľudskom rozvoji a v kresťanskom dozrievaní. Sme tiež radi, že v našom sociálnom zariadení máme príležitosť prejavovať súcit sv. Dominika tým, že pomáhame starým a chorým ľuďom, aby mohli dôstojne prežiť jeseň svojho života.“ – zhodnotila sr. M. Rajmunda. Počas slávenia eucharistickej obety sestry dominikánky prosili aj  o Božiu pomoc a požehnanie do ďalších dní a rokov, aby zostali verné Bohu a charizme sv. o. Dominika v službe ohlasovania Slova. Slávnostná atmosféra pokračovala aj pri následnej recepcii. « ‹ z 3 ›...

Ó, Mária Bolestivá, naša ochrana

v deň pred slávnosťou Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska, sa skupinka obyvateľov a pracovníkov Domova sv. Dominika vybrala na púť na Levočskú horu. Pripojili sa tak k veľkej skupine chorých a zamestnancov rôznych zariadení sociálnych služieb. Program sa začal modlitbou sv. ruženca a vyvrcholil slávnostnou sv. omšou. Chrám sa naplnil úprimnou oslavou Boha a radosťou z vytvoreného spoločenstva viery. Prítomní sa zjednotili v modlitbe a prosili Boha na príhovor Panny Márie o potrebné milosti pri znášaní chorôb a potrebné milosti pri starostlivosti o chorých a starých poberateľov sociálnych služieb. Po sv. omši sa pútnici z Petrovian občerstvili aj na tele. „Fajna rizka a bandurkovy šalat “ padli vhod. A na záver výborná káva a koláč v cukrárni doplnili pútnikom stratenú silu a mohli sa tak vydať aj na prehliadku chrámu sv. Jakuba v centre Levoče a na cestu domov. Jedna z najstarších pútničiek bola v Levoči prvý krát a druhej sa splnil sen – ísť ešte aspoň raz pozdraviť Levočskú Pannu Máriu. Pán šofér sa spolu so svojimi cestujúcimi namodlil viac, ako za celý svoj život. Vďaka Bohu za krásny spoločný...

Skvelý týždeň o filozofii a spiritualite

Ábelová, Pustý dvor – kontemplatívne dominikánske centrum. V dňoch 31.8. – 7.9.2018 sa tu stretla skupina vysokoškolákov ADOM-ákov s dominikánmi – fr.Lukášom, sr.Karolou, sr.Justínou a vzácnymi hosťami z Katedry filozofie z Trnavskej univerzity a to s fr. Reginaldom Slavkovským OP, Jankou Trajtelovou a Michalom Kutášom, aby nás zoznámili so spiritualitou. Znovu sme zažili skvelý týždeň, počas ktorého sme spoločne získali mnoho nových informácií, načerpali dostatok nových síl, potešili dušu modlitbou, zabavili sa a stretli sa s Bohom, sami so sebou a všetci navzájom. Pre toto všetko je toto miesto ideálne. To, že hodnotný film a spiritualita spolu úzko súvisia sme zistili sledovaním a následným rozoberaním zaujímavých filmov – Zen a  Stalker.Druhý film bol náročnejší, no vďaka diskusii sme mu porozumeli. Samotný film opisuje príbeh troch mužov – stalkera, spisovateľa a profesora, ktorí prechádzajú zakázaným územím – zónou, kde je všetko iné, ako sa na prvý pohľad zdá… Bolo v ňom veľa zaujímavých situácií a obrazov, ako napríklad obraz  komnaty, ktorú má každý z nás. Zaviedli sme aj novinku – čítanie pri obede, kedy sme čítali z knihy Tisíc darov od Ann Voskampovej. Veľmi zaujímavá bola tiež prednáška, ktorá rozoberala vplyv meditácie na ľudský mozog. Dozvedeli sme sa, okrem iného, že je vedecky dokázané, že meditácia spôsobuje krátkodobé ale aj dlhodobé zmeny vo fungovaní mozgu (Lutz). Zoznámili sme sa aj so spiritualitou sv. Jána od Kríža, ktorý opisuje temnú noc zmyslov a temnú noc ducha a rozpráva aj o tom, že vyprázdnenie seba môže dovoliť prijať viac Boha a tak nastáva jednota s Bohom. Taktiež sme sa stretli s veľmi zaujímavými básňami perzského básnika a mystika Rúmího. A aby som nezabudla, celé toto naše stretnutie bolo sprevádzané aj dominikánskou spiritualitou, svätými omšami, rozjímaniami, modlitbou ranných chvál a vešpier, adoráciou a mnohými peknými spoločnými chvíľami či výstupom na Lysec. Bol to krásny a požehnaný čas a tešíme sa, kedy sa stretneme zas. Ďakujeme! Klaudia « ‹ z 2 ›...

Vďačné za odvahu a nádej

plagát pdf...

Vytvorené s WordPress | Dizajn od Elegant Themes